036 5222255 info@openhaven.nl
Selecteer een pagina

In verband met vakantie is Open Haven van maandag 18 juli t/m vrijdag 12 augustus gesloten. Vanaf maandag 15 augustus zijn we er weer om uw vragen van de e-mail te beantwoorden. Voor dringende vragen, kunt u een e-mail versturen naar secr@openhaven.nl

De Beheercommissie

Share This