036 5222255 info@openhaven.nl
Selecteer een pagina

In opdracht van de drie eigenaren van Open Haven (VGF, RK en PGZ ) heeft de beheercommissie van Open Haven in samenspraak met Looman Architecten plannen opgesteld m.b.t. een interne verbouwing, zie tekening:
OH A1 bord publicatie

In het kort komt het hierop neer dat in de voorgestelde situatie de ruimtes door-de-weeks én op zondag efficiënter kunnen worden benut, de bovenverdieping beter toegankelijk wordt (lift) en dat er tevens extra bergruimte ontstaat.

Het betekent een wisseling van ruimte voor de RK en de PGZ zoals op de tekening aangegeven. Klik hier:
Toelichting wisseling PGZ RK VGF  voor verdere toelichting.

Namens de drie eigenaren is er een financiële commissie en een bouw commissie ingesteld die zich verder over de uitwerking van de plannen buigen.

De k​omende tijd ​​wordt met de achterban gesproken over de voors en tegens van aanpassingen in Open Haven. Naar verwachting zal vóór de zomer bekend zijn of deze verbouwing ​kan worden gerealiseerd.​

Share This