036 5222255 info@openhaven.nl
Selecteer een pagina

In verband met de vakantie is Open Haven vanaf maandag 8 juli t/m zondag 20 augustus gesloten. Vanaf maandag 21 augustus zijn we er weer om uw vragen en evt uw e-mails te beantwoorden.
Voor dringende vragen, kunt u een e-mail versturen naar  secr@openhaven.nl

Vanaf maandag 14 augustus zal onze frontoffice weer aanwezig zijn vanaf 09.00-12.00 uur

De Beheercommissie

Share This