036 5222255 info@openhaven.nl
Selecteer een pagina

Historie

Geschiedenis van Open Haven

De Trekker
Vanaf eind zeventiger jaren in de vorige eeuw kwamen de agrariërs, ondernemers en later de eerste bewoners van het nieuwe dorp Zeewolde bij elkaar in De Trekker, een gebouw met een multifunctionele bestemming. Van een dorp was nog amper sprake. Zeewolde ontwikkelde zich en er ontstond behoefte aan een comfortabel en multifunctioneel centrum midden in het dorp.

de-trekker

Open Haven
Op 9 november 1984 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van Open Haven en op 31 januari 1986 vond de officiële opening plaats. Het kerkcentrum  biedt dan ruimte aan de Protestantse Gemeente Zeewolde, (PGZ)  de R.K. Parochie ‘Sterre der Zee’ en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF).  Dit zijn ook de eigenaren van Open Haven, die het beheer van het gebouw hebben uitbesteed aan de Beheercommissie.

004

Vorm
Open Haven is van oorsprong een vlindervormig gebouw met een centrale ontmoetingsruimte, een opengewerkte toren van 36 meter hoog en in de toren wijzerplaten aan 4 zijden. Het ontwerp van Open Haven komt van het toenmalige architectenbureau H.A. Knoop & P. Nieuwveld uit Nieuwegein. In de loop der jaren werden diverse ruimtes aan Open Haven toegevoegd.

openhaven

Toren en Carillon
De klokkentoren van Open Haven is eigendom van de Gemeente Zeewolde en werd geschonken door het Hoog Heemraadschap. In 1986 werd in de toren een carillon geplaatst en deze werd op 2 januari 1987 in gebruik genomen. De gelden hiervoor werden door burgemeester Harm Bruin-Slot, de commissaris van de Koningin Han Lammers, de bevolking en het bedrijfsleven ingezameld. Van oorsprong telde het carillon 47 klokken. In 2009 werden dankzij een bijdrage van het Prins Bernard cultuurfonds 3 klokken toegevoegd en kwam er een eikenhouten stokkenklavier. De klokken zijn gegoten door de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij in Asten. De grootste klok Baston 9 en alle andere basklokken zijn voorzien van een paardenmotief, de naam van de gieter en de naam van de sponsor.

De kleinste klok is vernoemd naar Jan Verschoor, erelid van de Vereniging Vrienden van het Carillon. Deze vereniging heeft het gebruik, beheer en onderhoud  van het carillon in handen.
Vrijwel wekelijks op vrijdagmiddag van 17.00 – 18.00 uur brengt beiaardier Boudewijn Zwart het carillon tot klinken.
Op de grote Baston klok is een gedicht te lezen, geschreven door een inwoonster van Zeewolde:

071

Goud Glimmend
gloeien klokken
in hun houten hoge huis
weerkaatsen daar de polderzon
stralen die alles verwarmen

klok carrillon

Orgels
Zowel in de kerkzaal van de protestantse gemeente als van de rooms-katholieke parochie staat een orgel van de Gebr. Van Vulpen uit Utrecht.

orgel

Kunstwerken
In zaal de Kogge is een kunstwerk geplaatst van gesmolten glas, uit het atelier Annemiek Punt uit Ootmarsum, als gift aan de VGF.

Incidenteel worden in Open Haven kunstwerken geëxposeerd, ontwerpen door kunstenaars uit Zeewolde.

 

Share This